Terug naar: Home

Overzicht van eerder geplaatste berichten:

CD opname:
In november 2019 heeft Boudewijn, i.s.m. met de Gemeenschap van Taizé en musici uit het Nedpho, een cd met Taizé-liederen opgenomen.

Zingdag:
28 september 2019 gaf Boudewijn leiding aan de Zingdag van de Vrienden van het Nederlands Kamerkoor.

Twee werken voor Boudewijn geschreven en door hem uitgevoerd:
Zowel Reminiscent van Egon Kracht als Who is my Neighbour van Peter Kooreman werden enthousiast ontvangen.

Marion van de Akker over de vocalcoachingsdagen op Concertboerderij ‘Onder de Linden’:
Zeer dankbaar zij we voor de geweldige bijdrage van dirigent Boudewijn Jansen.
Grote bewondering voor zijn zeer brede muzikale kennis, kritisch analytische geest, verfijnd stijlgevoel in Bach maar ook zijn grote passie voor het vocale.

Terug naar : Home